ซ้าย
เซียนไก่ชน No. 322 : 2013-06-25
เซียนไก่ชน •มหกรรมไก่ชน ประกาศผล ในเล่ม
ฉบับที่ : 322
ปีที่ : 15
ประจำวันที่ : 2013-06-25
ถึงวันที่ : 2013-07-25
ราคา : 50
ขวา