ซ้าย
เซียนไก่ชน No. 327 : 2013-09-02
นิตยสาร เซียนไก่ชน •
ฉบับที่ : 327
ปีที่ : 15
ประจำวันที่ : 2013-09-02
ถึงวันที่ : 2013-10-02
ราคา : 50
ขวา